Why Choose Mega Fortris?

* Our Products are Lloyd certified by German institute.

* Safe and cost effective load securing solutions.

 • A complete product range of products for a many industries like;
 • * Automotive
 • * Chemical
 • * Construction
 • * Defence
 • * Food and Beverage
 • * Forest Industry
 • * Machinery and Equipment
 • * Pulp and Paper

Container Lashing System

Container Lashing systemet från Mega Fortris är en enkel, effektiv och billig lösning för att säkra gods i containers. Godset är skyddat och fixerat under transport samtidigt som det förhindrar att godset faller ut vid öppning av containerdörrarna. Systemet är mycket uppskattat av internationella hamnmyndigheter samt av både avsändare samt mottagare av containers då det ger ett preventivt skydd mot godsskador samt ligger i linje med riktlinjer för Hälsa, Miljö och Säkerhet.

Mega Fortris Container Lashing System är klar för användning direkt med fastmonterade krokar och band för direkt applicering. Systemet kan användas till att sektionsuppdela lasten och/eller avsluta surrningen i containern. Genom sin relative enkelhet i konstruktion och design går den snabbt att applicera vilket spar mycket tid och pengar jämfört med många andra alternativ samtidigt som den medger stor flexibilitet.

Förfrågan

Container Lashing Video

  • Container Lashing systemet består av 2 vertikala band a 2,4 m för ISO standard containers eller 2,6 meter för High Cube containers. I respektive ända av banden finns fastmonterade krokar för fixering i containers tak- och golvöglor. 2,3 eller 4 horizontella band är applicerade på de vertikala banden beroende på val av lösning och kan både kan vara flyttbara samt fixerade beroende på typ av gods som skall säkras.
  • Container Lashing systemet är tillverkat av extremt starka och tåliga polyesterfiber för säkerställa hög drag och slitstyrka. Det mjuka textil materialet medger samtidigt skydd mot känsliga ytor jämfört med många alternativa material.

  Container Lashing från Mega Fortris kan användas tillsammans med:

  • Lås 35 mm samt Lås 40 mm
  • Kantskydd av olika varianter