Click on the product images below for more details

Kunskapscenter Lastsäkring

Mega Fortris Europé erbjuder en brett sortiment av lastsäkringsprodukter för att skydda gods från skador under transport. Våra produkter är konstruerade och producerade i enlighet med internationella giltiga standards att användas för olika lastbärare såsom lastbilar; ISO Sjöcontainers, järnvägsvagnar, flatracks samt skepp för översjöfart. För att förebygga godsskador samt säkerställa att godset transporteras säkert, flera faktorer måste tas i beaktning såsom:

  • – Vilket typ av gods skall transporteras?
  • – Hur är godset förpackat (eller inte förpackat)?
  • – På vilket sätt samt på vilka transportbärare kommer godset att transporteras?

Mega Fortris engagerade team står till Ert förfogande gällande lastsäkringsrelaterade frågeställningar samtidigt som man har goda relationer till ledande auktoriserade specialister inom detta breda område.

Vi på Mega Fortris anser att säkra godstransporter är av yttersta vikt genom hela logistikkedjan och kan endast uppnås genom att använda de rätta produkterna för ändamålet samt genom en god förståelse och kunskap av de faktiska omständligheterna som föreligger.

Vänligen finn användbar information, instruktionfilmer och annat på vår hemsida som stöd för dina frågeställningar och uppkomna situation.